PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních chorob. Provádíme klinicko-psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii u dětských i dospělých pacientů.

Při naší práci klademe důraz na individuální přístup a poskytování vědecky ověřené léčby v rámci tzv. evidenced-based medicine. Naši psychologové proto pokračují v dalším zvyšování své odbornosti účastí na vzdělávacích akcí jak v rámci ČR, tak v zahraničí, a aktivně se podílí na mezinárodních výzkumných projektech.

Do ambulance se můžete objednávat telefonicky nebo e-mailem. Poskytovaná péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Je vhodné přinést s sebou žádanku od praktického nebo specializovaného lékaře, popřípadě také předchozí zprávy.